PORANEK Z BAJKAMI

W ramach realizacji Programu aktywizacji czytelniczej „Polubić czytanie” uczniowie klas trzecich poszerzali swoją wiedzę na temat bajek i baśni. Poznawali  charakterystyczne cechy tych utworów i uczyli się je rozpoznawać. Dowiedzieli się, że z bajek i ich morałów w każdych czasach można czerpać naukę, pewnych cech się wystrzegać, inne zacząć stosować w życiu. Ponadto wzięli udział w lekcji bibliotecznej prowadzonej przez panią Martę Czerep, pracownika Biblioteki Publicznej w Chobieni. Tematem zajęć były bajki Ignacego Krasickiego. Pani Marta przybliżyła dzieciom sylwetkę poety i  przeczytała kilka jego utworów a uczniowie wyjaśniali jaka nauka z nich płynie. Spotkanie zakończyło się głośnym czytaniem bajek przez dzieci. Podsumowaniem tej tematyki był konkurs recytatorski pt. „Poranek z bajkami”, podczas którego uczniowie recytowali bajki Ignacego Krasickiego i wskazywali uniwersalne prawdy moralne w nich ukryte.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content