KONKURS “WIELKANOCNE JAJO”

Konkurs plastyczny klas pierwszych „Wielkanocne jajo”

W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” w klasach pierwszych zorganizowano konkurs plastyczny pt.: „Wielkanocne jajo”. Głównym celem konkursu było zachęcenie dzieci do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Wyłonienie zwycięzców było trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace oznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy. Uczniowie wyróżnionych prac otrzymali nagrody rzeczowe. Zachęcamy do brania udziału w organizowanych konkursach.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content