Badania lekarskie przed zieloną szkołą

Przygotowania do wyjazdu na zieloną szkołę trwają w najlepsze. Przypominamy, że 22 września w szkole odbędą się badania uczniów przed zieloną szkołą.

Lekarz będzie przyjmował od godz. 9.30.

Jeżeli któryś z uczniów będzie nieobecny podczas badania, to konieczne jest dostarczenie do sekretariatu szkoły zaświadczenia od swojego lekarza, najlepiej rodzinnego.

ℹ️W zaświadczeniu musi znaleźć się pesel dziecka, informacja, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zielonej szkole oraz termin wyjazdu.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content