WIZYTA W SEJMIE RP

„Szkoła przyszłości – jak się skutecznie uczyć”

29 marca b.r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Szkoła przyszłości – jak się skutecznie uczyć”, która została zorganizowana przez Radę Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Parlamentarnym Zespołem ds. Wspierania Młodzieżowych Rad.

W Konferencji wzięła udział młodzież i nauczyciele z całej Polski, w tym przedstawiciele naszego samorządu uczniowskiego: Julia Kret, Patrycja Piasecka, Hubert Przysłupski oraz opiekun SU- pani Joanna Bagińska.

„Cały czas się czegoś uczę”- w taki sposób powitał wszystkich Prezydent RP, pan Andrzej Duda, który życzył nam wszystkim dążenia do wiedzy i ciągłego rozwoju. W swojej wypowiedzi przywołał też  słowa wypowiedziane przez Michała Anioła, gdy był już w  wieku sędziwym:”ankora imparo”- jeszcze się uczę, wciąż się uczę.

W Konferencji wzięli też udział zaproszeni goście, m.in. Wicemarszałek Senatu Maria Koc, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, Poseł na Sejm RP prof. Jacek Kurzępa, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Jadwiga Mariola Szczypiń, Dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek, Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanna Wilewska. Wszyscy goście w  swoich wypowiedziach podkreślali rolę skutecznego uczenia się i wskazywali kierunki rozwoju szkoły generacji 4.0.

Później wysłuchaliśmy wykładu pana Radosława Kotarskiego, który opowiadał o tym, jak się uczył, wskazywał metody jakie pomogły mu skutecznie się uczyć i które propaguje m.in. na swoim kanale „Polimaty”  oraz w swoich książkach.

Po wystąpieniach i prelekcjach odbył się panel dyskusyjny. Wzięła w nim również udział pani Arlena Witt, która przekonała nas, że nauka języka angielskiego może być przyjemna i skuteczna. Natomiast pani

Patrycja Obara – mówczyni, trenerka biznesowa, artystka, opowiadając o swoich doświadczeniach związanych z uczeniem się podkreślała rolę wrażliwości na sztukę oraz ekspresji artystycznej.

W drugiej części konferencji wzięliśmy udział w warsztatach z praktycznym zastosowaniem skutecznych metod. Omówiliśmy następujące tematy:

  • Jak zastosować w praktyce przebadane naukowo metody skutecznego uczenia się?
  • Kiedy jest dobry czas na naukę?
  • Z jakich metod i nawyków nie korzystać przy nauce?
  • Dlaczego nie powinniśmy uciekać przed uczeniem się – nawet w dorosłym życiu?
  • Dlaczego pamiętamy tak mało informacji ze szkoły i jak to zmienić?

Po warsztatach zostały zaprezentowane efekty pracy wszystkich uczestników. Rozważaliśmy też możliwości zmian systemowych. My jednak zaczniemy od siebie. Wróciliśmy pełni wrażeń i pomysłów, ale również bogatsi o  pomysły na własną skuteczną naukę. Zachęcamy wszystkich do przeczytania książki Radosława Kotarskiego „Włam się do mózgu” i jego kanał na Youtube oraz kanał pani Arleny Witt „Po cudzemu”, który może być wsparciem w nauce języka angielskiego.

Po oficjalnym zakończeniu konferencji zwiedziliśmy Sejm, a później udaliśmy się w drogę powrotną do domu.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content