PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Na czas trwania pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.

WYTYCZNE I REKOMENDACJE INSTYTUCJI NADRZĘDNYCH

Szczegółowe rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym, dostępne są pod poniższymi linkami: www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki , www.bn.org.pl/ , https://gis.gov.pl/

  1. Biblioteka szkolna nie prowadzi wypożyczeń książek od 25 maja do odwołania. Nie ma dostępu do czytelni i komputerów. Można jedynie zwracać książki i podręczniki wg ustalonego harmonogramu.
  2. Podręczniki do biblioteki zwracają uczniowie lub rodzice uczniów od 8 do 25 czerwca. Pozostałe książki można zwracać od 1 czerwca.
  3. Zwracane przez uczniów książki lub podręczniki powinny być zapakowane w torebki foliowe (reklamówki) i opisane na zewnątrz: (imię, nazwisko, klasa). Uczniowie zobowiązani są przygotować komplet podręczników przed zwrotem do biblioteki (wyjąć zbędne kartki, usunąć zapisy ołówkiem, usunąć naklejki i okładki, podkleić uszkodzenia).
  4. Wszystkie przyjęte od uczniów zbiory będą poddane trzydniowej kwarantannie. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych książek i podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
  5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach oraz zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk.
  6. Stanowisko przyjmowania zwrotów znajduje się przy drzwiach wejściowych do biblioteki. Zwracane książki należy włożyć do specjalnie w tym celu przygotowanych i oznakowanych skrzynek i kartonów.
  7. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email: bchobienia@wp.plw celu kierowania zapytań o zwroty książek i podręczników lub wyjaśnienia wątpliwości.

Harmonogram konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem (zwroty książek i podręczników):

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 z dwoma przerwami technicznymi na dezynfekcję: 9.15-9.30 i 10.45-11.00.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content