Witajcie na stronie Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni!


Misja naszej szkoły

Naszym zadaniem jest zapewnienie uczniom optymalnych warunków do zdobycia wiedzy potrzebnej do dalszego etapu kształcenia, a także doskonalenie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim. Nasza szkoła wspiera uczniów w procesie intelektualnego i duchowego rozwoju, kładąc nacisk na pełne wykorzystanie indywidualnych predyspozycji, uzdolnień i talentów każdego ucznia, by umocnić w nim wiarę w siebie i dać mu poczucie sukcesu na miarę swoich możliwości. Tworzymy środowisko szkolne oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku i otwartości, którego fundamentem jest umiejętność pracy zespołowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i innowacyjnych narzędzi w procesie nauczania.

Nasze wartości

 • Wiedza

 • Rozwój osobistego potencjału

 • Rozwój talentów i zainteresowań

 • Motywacja

 • Życzliwość

 • Samodzielność

 • Kultura i sztuka

 • Wrażliwość

 • Działalność społeczna

 • Samodyscyplina

 • Panowanie nad emocjami

 • Komunikacja i porozumienie bez przemocy

Tym się szczycimy

Klub Młodych Talentów

Akademia Talentów

Partnerstwa strategiczne


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content