DOKUMENTY

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji...

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim ...

Nauczanie zdalne

"ZASADY REALIZACJI PRZEZ SZKOŁĘ KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ OD 25.03.2020r." Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie! Dziękujemy za dotychczasową współpracę w organizowaniu zdalnego nauczania, bardzo dobrą komunikację oraz zaangażowanie zarówno naucz...

Ochrona danych osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodags@iodags.pl tel.  603269639 I. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (...

Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Program-Wychowawczy-SP-2021-2022 Pobierz Wszystkie procedury: Karta-Interwencji Pobierz KartaSpotkania-z-rodzicamii Pobierz PROCEDURA-W-PRZYPADKU-PRZYLAPANIA-UCZNIA-NA-PALENIU-PAPIEROSOW Pobierz PROCEDURA-PROBY-SAMOBOJCZEJ-UCZNIA...

Program Wychowawczy Gimnazjum

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni Gimnazjum w Chobieni Program ma charakter otwarty, będzie podlegał modyfikacjom i zmianom w miarę potrzeb. Chobienia 2017-2019 S...

Regulamin biblioteki szkolnej

Poniżej do pobrania Regulamin biblioteki szkolnej. Regulamin biblioteki szkolnej

Statut Szkoły Podstawowej

Statut Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni Pobierz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.BOH.WESTERPLATTE W CHOBIENI Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami art.55 oraz Ustawy- Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r...