Dokumenty

Kalendarz roku szkolnego

              SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W CHOBIENI                                             KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO  2020/2021 Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 01 września 2020r. , a kończą 25 czerwca Zajęcia dyd...

Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Program  Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im.  Bohaterów Westerplatte  w Chobieni Program ma charakter otwarty, będzie podlegał modyfikacjom i zmianom w miarę potrzeb. Chobienia 2018-2021 SPIS TREŚCI WSTĘP -------------------------------------------------------------------------4 ROZDZIAŁ I Pods...

Program Wychowawczy Gimnazjum

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni Gimnazjum w Chobieni Program ma charakter otwarty, będzie podlegał modyfikacjom i zmianom w miarę potrzeb. Chobienia 2017-2019 S...

Regulamin biblioteki szkolnej

Poniżej do pobrania Regulamin biblioteki szkolnej. Regulamin biblioteki szkolnej

Statut Szkoły Podstawowej

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” św. Jan Paweł II Statut   Szko ł y Podstawowej im.  Bohaterów Westerplatte w Chobi...

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.BOH.WESTERPLATTE W CHOBIENI Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami art.55 oraz Ustawy- Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r...

Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOBIENI 1. Marcin Olszowy - przewodniczący 2. Aleksandra Baćmaga 3. Maksymilian Baj 4, Maja Kulik 5. Zuzanna Doberstein 6. Klaudia Wysocka 7. Wiktoria Noszczyk 8. Michał Grochowicz 9. Amel...